Huurdersplatform Woonopmaat

Woonbondberichten
 • 11 augustus 2020
  Landelijke hittekaart online
 • 07 augustus 2020
  Pas op voor louche verhuursites
 • 06 augustus 2020
  Veel huurders in de knel na huurverhoging
 • Laatste nieuws

  Welkom bij Vereniging Huurdersplatform Woonopmaat


  De vereniging Huurdersplatform Woonopmaat is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging van huurders. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de huurders van de Stichting Woonopmaat.

  Als huurdersorganisatie wordt je eerder serieus genomen door de verhuurder dan als individuele huurder. Daarbij maakt het niet uit of je een bewonerscommissie bent, een huurdersvereniging die namens alle huurders van een verhuurder spreekt, of een platform van huurdersorganisaties. Het werkt op elk niveau.


  Wegens het corona-virus,
  heeft het huurdersplatform Woonopmaat besloten de Algemene Ledenvergadering,
  welke gepland stond op 16 april 2020, geen doorgang te laten vinden.


  Ook zullen de Wijkinformatiebijeenkomsten geen doorgang vinden in de 1e helft
  van dit jaar. Wij gaan ons beraden hoe invulling gegeven kan worden aan, hoe de
  aanvragen behandeld zullen worden.


  Ook de spreekuren gaan niet door zolang de Rijksoverheid maatregelen blijft
  treffen om verspreiding te voorkomen. Dit betekent niet dat wij u niet helpen bij
  vragen die u heeft
  . Dit kan telefonisch 06 1223 1265 dan wel via de e-mail
  huurdersplatformwom@hetnet.nl


  Wij zijn lid van de Nederlandse Woonbond, de enige landelijke huurdersvereniging.


  Kantooradres:
  Van der Hoopstraat 76
  1945 TT BEVERWIJK

  Telefoon: 0251 24 52 85
  E-mail: huurdersplatformwom@hetnet.nl