Huurdersplatform Woonopmaat

Woonbondberichten
 • 07 april 2020
  Spoedwet verlenging tijdelijke contracten naar Kamer gestuurd
 • 06 april 2020
  Controleer de huurverhoging
 • 03 april 2020
  De jaarlijkse huurverhoging in Huurwijzer 1
 • Laatste nieuws

  Het bestuur van Ver. Huurdersplatform Woonopmaat


  Het bestuur wil een bijdrage leveren aan leefbaarheid en kwaliteit van wonen.

  De dienstverlening van de bestuursleden bestaat uit:
  informatie en voorlichting over voor de huurders relevante zaken.
  Vergaderingen met huurders worden bijgewoond, waarbij advies en ondersteuning wordt gegeven in het kader van herstructurering, groot onderhoud en renovatie projecten.
  Bestaande en nieuw op te richten bewonerscommissies kunnen ondersteuning krijgen van de werkgroep "Participatie".
  Wensen en knelpunten van huurders worden met Woonopmaat besproken.  Kortom, het Huurdersplatform kan u met raad en daad terzijde staan.
  Kantooradres:
  Van der Hoopstraat 76
  1945 TT BEVERWIJK

  Telefoon: 0251 24 52 85
  E-mail: huurdersplatformwom@hetnet.nl