Huurdersplatform Woonopmaat

Woonbondberichten
 • 06 april 2020
  Controleer de huurverhoging
 • 03 april 2020
  De jaarlijkse huurverhoging in Huurwijzer 1
 • 02 april 2020
  Webwinkel en inloggen vernieuwd
 • Laatste nieuws

  Samenstelling bestuur Ver. Huurdersplatform Woonopmaat


  Naam

  functie

  per d. d.

  Mw. Annette Leeuw
  Mw. Tinie Klaver
  Dhr. Joop den Hollander
  Mw. Els Verhage
  Dhr. Bert Wezepoel
  Dhr. John Westerduin

  voorzitter
  penningmeester
  secretaris
  bestuurslid
  bestuurslid
  bestuurslid

  2015
  2015
  2015
  2006
  2015
  2016

  Krachtens Artikel 5 van de Statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen die uit hun midden een voorzitter aanwijzen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast, waarbij de secretaris en penningmeester in functie worden gekozen. Tijdens de ALV van 2009 is het aantal bestuursleden vastgesteld op negen personen.


  Huurders die ook bestuurslid willen worden, of meer informatie willen, kunnen zich via e-mail melden bij huurdersplatformwom@hetnet.nl of schriftelijk bij Vereniging Huurdersplatform Woonopmaat, Antwoordnummer 328, 1940 VB Beverwijk.


  Vragen en opmerkingen kunt u per e-mail sturen aan huurdersplatformwom@hetnet.nl


  Kantooradres:
  Van der Hoopstraat 76
  1945 TT BEVERWIJK

  Telefoon: 0251 24 52 85
  E-mail: huurdersplatformwom@hetnet.nl